Vad är Aurora?

aurora

Vad är Aurora?

Namnet Aurora står inte bara för morgonrodnadens eller gryningens gudinna utan också för norrskenet. Aurora Borealis, det nordiska ljuset. Det ljus som är olikt allt annat man kan se på himlavalvet.

När Aurora, med hjälp av solvinden, sveper över det norra himlavalvet med sitt enastående och färgsprakande ljusspel, vet vi att jordatmosfären och vår planet får ett extra tillskott av energi. Kanske är det också det som kvinnorna i Aurora gör för Frimuraresamhället i Linköping. Vem vet…?

Aurora är en ideell och opolitisk förening för Frimuraredamer i Linköping. Verksamheten vilar på kristen grund precis som frimureriet gör. Frimurarnas värdegrund är också något som bejakas av Aurororna.

Historik
Det var i januari 1979 som ett antal fruar till frimurare träffades i Atriumsalen i det vackra Frimurarehuset på Klostergatan i Linköping för att diskutera en eventuell damklubb. Patrice Waern, ordförande i frimurarnas damklubb Viktoria i Eksjö var speciellt inbjuden och hon delade välvilligt med sig av sin erfarenhet från Eksjö. Intresset i Linköping visade sig vara stort och den 14 mars 1979 bildades föreningen Aurora för frimuraredamer i Linköping. Syftet var att skapa gemenskap, men också att aktivt förverkliga frimurareideologin.

Efter ett år hade Aurora 88 medlemmar, för att sedan ständigt växa. Idag är Auroras medlemmar över 175 till antalet.

Margit Winquist valdes till föreningens första ordförande, en roll hon axlade i tio år. Hon följdes av Margaretha Wigarth, Maja-Stina Hermansson, Lena Uller, Maud Westman, Lilian Ralphsson och Margareta Eklund som är föreningen Auroras nuvarande ordföranden.

Som medlem i Föreningen Aurora betalar du en årsavgift  på
200 kronor.

Se Föreningen Auroras stadgar